O nas

Moskovska državna univerza M. V. Lomonosov je skupaj z Univerzo na Primorskem ustanovila svojo šesto podružnico z nazivom Zavod Moskovske državne univerze M.V.Lomonosov v Kopru. Osnoven namen je izobraževanje in vzpodbujanje gospodarskega sodelovanja med evropskimi državami in Rusijo. Zavod nudi tri edinstvene magistrske izobraževalne programe, ki omogočajo pridobitev dvojne diplome: diplomo Univerze na Primorskem in diplomo Moskovske državne univerze. V šolskem letu 2018-2019 se začnejo izvajat programi Ekonomija in Finance, Matematične znanosti in program Mednarodne politologije. Dvoleten študij se prvo leto izvaja v Kopru, drugo študijsko leto pa v Moskvi. Študentje smeri Ekonomija in finance bodo v sklopu študijskega programa preživeli prvo leto mesec dni v enem izmed slovenskih podjetij, ki intenzivno sodeluje z ruskimi podjetji, v drugem študijskem letu pa v enem izmed Ruskih podjetij, ki sodeluje z evropskim gospodarstvom. Eden izmed osnovnih namenov izobraževanja je izobraziti strokovnjake, ki bodo v prihodnosti lahko pripomogli k intenzivnejšem razvoju evropsko-ruskega gospodarskega sodelovanja. Znanja, ki jih bodo študentje pridobili so torej prilagojena na potrebna znanja za delo v državah Evropske unije in Rusije. Osnovni namen Zavoda je usposabljanje diplomantov iz držav Evropske unije in Rusije, da bodo lahko zaposljivi v ruskih odjetjih, ki delujejo na evropskem trgu in na drugi strani pri evropskih podjetjih, ki delujejo na ruskem trgu.

Drugi temeljni cilj Zavoda Lomonosov v Kopru je razvoj gospodarskega sodelovanja med evropskimi, slovenskimi in ruskimi podjetji. Pomembni gospodarstveniki združeni v Svetu gospodarskih zaupnikov pri Zavodu Lomonosov, bodo skrbeli za razvoj gospodarskega sodelovanja in posledično sodelovali kot poseben inkubator, ki bo omogočal lažjo zaposlitev naših študentov.

Mesto Koper, kjer se bo študij izvajal prvo leto, je mlado obmorsko Univerzitetno mesto, ki v zadnjem času doživlja gospodarski razcvet in enako moči, kot jo namenja gospodarskemu razvoju, namenja tudi razvoju mesta kot evropskega univerzitetnega središča.   


Poslanstvo

Osrednje poslanstvo Zavoda Lomonosov Koper je razvoj skupnega izobraževanja in gospodarskega sodelovanja med EU in Rusijo. Izhodišče pri tem je razvoj skupnega izobraževanja, ki bo zagotavljalo diplomante različnih študijskih programov iz EU in Rusije. Ti diplomanti pa bodo morali (neodvisno od študijskega programa) že v času študija kot sestavni del študijske obveznosti opraviti obvezno prakso. Ta praksa bo namensko uresničena pri tistih evropskih podjetjih, ki delujejo na ekonomskem področju ruske federacije, in obratno, pri tistih ruskih podjetjih, ki delujejo na trgu EU. To je trenutno globalno poslanstvo, iz katerega izhajajo v letu 2017 opredeljene operativne naloge. Te pa so začetek vzpostavljanje operativne infrastrukture, ki bo zavodu v omogočila začeti uresničevanje opredeljenega poslanstva v letu 2018.

Vizija

Skozi uresničevanje opredeljenega poslanstva bo zavod postal dobro organizirana in uspešno delujoča institucija sistematičnega razvijanja in izvajanja programov za izobraževanje za namene razvoja novih pobud gospodarskega sodelovanja med EU in Rusijo.


osebna izkaznica.jpg

Organigram

 
Organogram.jpg