Nagovor rektorja Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova, akademika Viktorja Sadovnichija

Moskovska državna univerza M.V. Lomonosov je odprla podružnice že v šestih državah. Rojstvo nove izobraževalne ustanove, podružnice v Kopru, ki smo jo ustanovili skupaj z Univerzo na Primorskem je izjemno pomemben dogodek. Univerze so eden od najboljših izumov človeštva, saj nam dajejo upanje, prihodnost. V vsakem mestu je zagotovo ena izmed pomembnejših stavb stavba univerze.

Rad bi poudaril, da je podružnica Moskovske državne univerze v Kopru za nas posebna, saj se razlikuje od ostalih, ki smo jih odprli prej in sicer zato, ker nas slovanska duša, korenine, kultura in tradicije povezujejo s Slovenijo. Moskovska univerza ima dolgo tradicijo sodelovanja s slovenskim izobraževalnim sistemom. Univerza v Moskvi je edina univerza v Rusiji, kjer se slovenski jezik in literatura poučujejo kot samostojna slavistična smer. Slovenistika na filološki fakulteti Univerze v Moskvi obstaja že več kot 50 let. Vem, da v zadnjem času raste tudi zanimanje za študij ruskega jezika v Sloveniji.

rektor sadovnichy.jpg

Decembra 2016 je slovenska stran predlagala ustanovitev neodvisne polnopravne podružnice Moskovske državne univerze v Kopru. Februarja 2017 v času uradnega obiska predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Rusiji,  je bil podpisan memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Moskovske državne univerze, ki vsebuje  splošna pravila in pogoje za odprtje podružnice MDU. Že 20. novembera 2017 pa so  vrata podružnice MDU v Kopru odprla.

Podružnica je bila ustanovljena z namenom izvajanja izobraževalnih programov MDU in skupnih izobraževalnih programov Moskovske in rimorske univerze, ki so namenjeni usposabljanju strokovnjakov, ki bodo pripomogli k razvoju sodelovanja med državama. Glavna naloga podružnice je izobraževanje v skladu z  standardi MDU na področju ruskega jezika, slavistike, matematike, ekonomije, kulturologije, politologije, biologije, in številnih drugih področjih, ki so zanimivi za   Slovence in prebivalce  sosednjih držav. Poleg tega pričakujemo,  da bo podružnica izvajala skupne raziskovalne in izobraževalne projekte, namenjene razvoju gospodarskega partnerstva med državama.

Prav tako je za nas pomembno tudi sodelovanje na področju visokih tehnologij, še posebej na področju razvoja novih materialov za potrebe nanotehnološke industrije v obeh državah.. Poleg tega so  informacijska varnost, ustvarjanje velikih podatkovnih baz, superračunalnikov - področja, na katerih ima MDU veliko izkušenj, in smo jih  pripravljeni deliti.

Prepričan sem, da je ustanovaitev prve evropske podružnice Moskovske državne univerze, pomemben mejnik v razvoju rusko-slovenskega sodelovanja na področju znanosti in izobraževanja. Ustvarjamo skupen izobraževalni prostor za usposabljanje strokovnjakov, prilagojenih za delo v državah Evropske unije in Rusije. Moskovska in Primorska univerza bosta lahko uporabljali svoje najboljše izobraževalne vire za usposabljanje visokokvalificiranega osebja s temeljnim znanjem. Združitev znanstvenih in izobraževalnih potencialov Slovenije in Rusije z vključevanjem poslovnih skupnosti naših držav in sosednjih držav lahko igra pomembno vlogo pri krepitvi medsebojno koristnega sodelovanja.


Nagovor rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušiča

Na življenje sta možna poenostavljeno povedano dva skrajna pogleda. Po prvem je scenarij življenja pravzaprav naša prosta izbira -  človek ima moč, da je v kateremkoli trenutku snovalec in priča svoje prihodnosti. Po drugem si prihodnosti ne more sooblikovati, ne s skrbnim in vestnim modeliranjem na podlagi izkušenj, se manj pa s priprošnjami in močnimi željami. Življenje je preveč zapleteno, da ne bi bilo tudi nepredvidljivo. Vsak od teh dveh pogledov je legitimen in v realnosti izrazljiv in preizkusen.

Najprej, v matematiki, ki je s svojo rigoroznostjo omogočila pot do znanstvenih izsledkov, brez katerih si naše civilizacije ne moremo predstavljati, je eden osrednjih temeljev teorija množic. Tu ima posebno mesto kontroverzni Aksiom izbire, ki zelo poenostavljeno pravi: če imamo pred seboj poljubno, lahko tudi neskončno, število škatel, v vsaki od katerih je kaka stvar, potem je mogoče vanje hkrati seči tako, da iz nobene ne pridemo praznih rok. Ali z drugimi besedami: spustimo se v neskončni prostor vseh nasih potencialnih misli, upov in želja. Potem aksiom izbire zagotavlja v vsakem časovnem trenutku izbor poljubno dolgega sosledja teh istih misli, upov in želja. In nam tako zagotavlja, da si lahko scenarij, po katerem se bo odvijal lm nasega lastnega življenja, sami izberemo. Gre za drzen postulat, ki ga lahko razumemo tudi tako, da ljudje zmoremo sooblikovati poleg svoje sedanjosti, tudi svojo prihodnost.

marusic.jpg

Pa še druga skrajnost. Črni labod je sintagma, ki izvorno prihaja s področja nanc oziroma borznega dogajanja. Označuje tisto vrsto slučajnih dogodkov, ki so v času redki, nepredvidljivi in zato vsakokrat presenetijo ter imajo velik vpliv na druga dogajanja. Primer je svetovni borzni zlom, črni ponedeljek, 19. oktobra, 1987. Na strani priprav in zaščite pred črnimi labodi več kot to, da se zavedamo dejstva, da lahko iz nepregledne množice belih labodov, včasih vznikne tudi kak črni labod, ne moremo storiti. Razumljivo. Notranje strukturno ravnovesje vsakega sistema, in s tem njegova stabilnost, je v neprestani konfrontaciji z zunanjimi pritiski in vdori. Ko ti presežejo zgornjo mejo sprejemljivosti, se vrojeno notranje ravnovesje zlomi. Sistem se mora preoblikovati in si s počasnim, a gotovim vzponom poisče pot v novo stabilnost.

Od tu dalje lahko gremo samo se naprej. Zgodb, ki jih lahko spisemo, je veliko in vsaka med njimi je lahko sama po sebi velika. Za Koper, za Slovenijo, za širše okolje tja v Istro, Hrvaško in Italijo, v celo Evropo. Ki ji bo šlo najbolje, ko bo delovala kot celota, sicer različnih, a sodelujočih delov. Mi tu živimo v osrčju Evrope in imamo zato radi tako točko kjer Sonce vzhaja, kot tisto, kjer Sonce zahaja. Po tem univerzalnem vzorcu delujeta tudi znanost in gospodarstvo, ki sta v tem projektu podružnice Lomonosov v Kopru tesno speta. Zato niti najmanj ne dvomim, da nam ne bi uspelo. Samo zavedati se moramo dejstva, da se labodi obarvajo v črno samo zelo poredko, samo vsake kvatre enkrat.


Nagovor direktorja Zavoda Lomonosov Koper, dekana Fakultete za management Univerze na Primorskem, prof. dr. Matjaža Novaka

Zavod Lomonosov Koper v svojem vsebinskem bistvu institucionalizira idejo razvoja skupnega izobraževanja za namene spodbujanja gospodarskega sodelovanja med državama. To vsebinsko jedro sta začeli v letu 2014 razvijati dve poslovni šoli – Fakulteta za management (članica Univerze na Primorskem) in Moskovska šola ekonomike (članica Moskovske državne univerze M. V. Lomonosov). Obe fakulteti sta oktobra 2014 podpisali sporazum o razvoju skupnega izobraževanja na področju ekonomije in financ z namenom usposabljanja diplomantov obeh držav, da bodo zaposljivi pri ruskih podjetjih, ki delujejo na evropskem trgu, in pri evropskih podjetjih, ki delujejo na ruskem trgu. S to pogodbo o sodelovanju sta na strani obeh držav bili opredeljeni nosilni fakulteti za uresničevanje skupnega evropsko-ruskega izobraževanja za namene razvoja gospodarskega sodelovanja. Rezultati skupnih aktivnosti obeh fakultet v letih 2014,2015 in 2016, ki so naslavljale zlasti izvajanje skupne mednarodne znanstvene konference, skupno poletno šolo in zlasti skupne akademije, ki so bile namenjene povezovanju akademske sfere z gospodarstvom, so utrdili temelje za dvig razvojnega partnerstva od ravni dveh fakultet na raven dveh univerz. Na eni strani največja in mednarodno uveljavljena slovanska univerza (Moskovska državna univerza M. V. Lomonosov), na drugi strani najzahodnejša slovanska univerza – Univerza na Pri morskem. Obe Univerzi sta se s podpisom pogodbe o sodelovanju novembra 2017 zavezali k ustanovitvi skupne podružnice Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru. Univerza n Primorskem je s tem postala nosilna univerza evropsko-ruskega izobraževanja, saj je to prva podružnica Lomonosova v Evropi. Podporo projektu ustanovitve skupne podružnice v Kopru je februarja 2018 izrekla tudi Vlada Republike Slovenije, kar je formalizirano s podpisanim memorandumom med Vlado Republike Slovenije in Moskovsko državno univerzo M.V. Lomonosova. Mesto Koper je s tem postalo evropsko mesto razvoja evropsko ruskega izobraževanja, program Ekonomija in finance pa prvi referenčni program obeh univerz, ki se mu pridružujeta še program Matematične znanosti in program Politologija. Vsi trije programi predstavljajo prvi sklop ponudbe skupnega izobraževanja za akademsko leto 2018/2019, ki je tud otvoritveno akademsko leto delovanja podružnice Lomonosova v Kopru.

matjaz novak.jpg

Izobraževanje je prvi od dveh razvojnih projektov te podružnice. Drugi projekt je razvoj gospodarskega sodelovanja, ki bo tudi inkubator zaposlitev skupnih diplomantov. Jedro razvoja gospodarskega sodelovanja pa temelji na skupnem svetu gospodarskih zaupnikov Zavoda Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru. Svet gospodarskih zaupnikov je znana institucija vpeljana v akademsko okolje. V primeru Zavoda Lomonosova v Kopru pa je treba poudarit posebno dimenzijo! Za podporo evropsko-ruskemu izobraževanju, katerega institucionalno okolje zagotavlja Zavod Lomonosova v Kopru, je vzpostavljen evropsko-ruski svet gospodarskih zaupnikov. Člani skupnega evropsko-ruskega sveta gospodarskih zaupnikov so predstavniki evropskih podjetij, ki delujejo na ekonomskem področju Ruske federacije. In obratno, člani so tudi predstavniki ruskih podjetij, ki delujejo na gospodarskem področju Evropske unije. Članstvo v svetu gospodarskih zaupnikov lahko torej opredeljujejo personalno (upoštevajoč posameznega člana) in institucionalno (upoštevajoč podjetje, katerega zastopa član v svetu zaupnikov). Združenje vseh podjetij pod okriljem sveta zaupnikov pa predstavlja gospodarski inkubator za usposabljanje diplomantov skupnih izobraževalnih programov za njihov zaposlitev v okviru podjetij, ki tvorijo svet gospodarskih zaupnikov. Druga naloga tega sveta pa je razvoj novih skupnih gospodarskih projektov, ki kreirajo nova skupna delovna mesta ter utrjujejo obseg gospodarskega sodelovanja med EU in Rusijo.

Poslanstvo Zavoda Lomonosov Koper je torej razvoj evropsko-ruskega izobraževanja za izgradnjo in utrjevanje gospodarskega sodelovanja. Vizija zavoda pri tem je, da postane z uresničevanjem opredeljenega poslanstva dobro organizirana in uspešno delujoča institucija sistematičnega razvijanja in izvajanja programov za izobraževanje za namene razvoja novih pobud gospodarskega sodelovanja med EU in Rusijo. K uresničevanju tega poslanstva pa so pod okriljem osrednjega gesla vabljene tri javnosti – študentska, akademska in poslovna iz zasebnega in javnega sektorja.

K skupnemu razvoju vabimo vse javnosti in vsakega posameznik znotraj njih.