Gospodarski konzorcij

S povezovanjem slovenskih in ruskih izobraževalnih ustanov, ki se udejanja z vzpostavitvijo skupnega izobraževalnega in raziskovalnega središča, želimo ustvarjati priložnosti za sodelovanje tudi na drugih področjih, zlasti v gospodarstvu. Tako bo v okviru tega izobraževalnega jedra deloval skupni svet gospodarskih zaupnikov, ki ga bodo tvorili predsedniki uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb iz Rusije in Evropske unije. Prepričani smo, da je to odlična platforma za nadaljnji razvoj dobrih gospodarskih donosov med obema državama.


Poslanstvo

Ob skupnem izobraževanju, ki ga izvajata obe univerzi ustanoviteljici zavoda Lomonosov Koper, je gospodarski konzorcij nujen organizacijski del delovanja zavoda in komplementaren izobraževalnemu delu, ki v resnici tudi osmišlja poslanstvo in vizijo skupnega izobraževanja.Gospodarski konzorcij zavoda Lomonosov Koper izvaja naslednje naloge:

1.     Oblikovanje nabora poklicev in znanj, po katerih imajo podjetja iz konzorcija srednjeročne in dolgoročne zaposlitvene potrebe

2.     Spremljanje razvoja programov skupnega izobraževanja

3.     Sodelovanje pri organiziranju in izvajanju strokovnega in praktičnega usposabljanja študentov, ki so vključeni v programe skupnega izobraževanja

4.     Razvijanje projektov gospodarskega sodelovanja med podjetij iz gospodarskega konzorcija

5.     Podpora razvoja evropsko ruskega izobraževanja na temelju donacij

6.     Podpora razvoju štipendijskega sklada zavoda Lomonosov Koper


Vizija

Vizija gospodarskega konzorcija je, da postane forum razvoja novih gospodarskih projektov, ki bodo zaposlovali diplomante skupnega izobraževanja.

Gospodarski konzorcij uresničuje svoje poslanstvo in vizijo skozi delovanje sveta zaupnikov Zavoda Moskovske državne univerze M. V. Lomonosov v Kopru. Mesto v gospodarskem konzorciju je odprto za vsa podjetja iz Evrope in Rusije, ki vidijo svojo priložnost za razvoj svojega delovanja na evropskem ali ruskem trgu ob podpori poslovnega omrežja gospodarskega konzorcija Zavoda Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru in potrebujejo za svoj razvoj usposobljene kadre, ki izvirajo iz skupnega evropsko-ruskega izobraževanja.