Magistrski program Ekonomija in finance

Študijski program Ekonomija in finance je sodoben, mednarodno primerljiv in dinamičen študijski program. Znanja, ki jih dobi diplomant, mu pomagajo pri razumevanju in reševanju mikroekonomskih in finančnih problemov, s katerimi se vsak dan srečujemo v poslovnem svetu, ter tudi makroekonomskih izzivov v narodnem gospodarstvu kot celoti. Študij daje tudi povsem strokovna in praktična znanja, ki so uporabna pri uresničitvi podjetniških idej ali pri učinkoviti organizaciji in vodenju podjetja ali javnega zavoda.  Študij je namenjen vsem, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij, izvajajo ekonomske analize za potrebe strateškega razvoja podjetja in znajo prepoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, poslovnega in institucionalnega okolja ter se primerno odzvati.


 

 

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Strokovni naslov: magister/magistrica ekonomije
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Jezik: angleški (pridobitev dvojne diplome z Moskovsko državno univerzo Lomonosova)
Kraj izvedbe: Koper, Moskva


Predmetnik


Fakulteti izvajalki

Fakulteta za management Univerze na Primorskem - www.fm.kp.si

Moskovska šola ekonomike Moskovske državne univerze M. V. Lomonsova - http://mse-msu.ru/


Pogoji za vpis

  • diploma študijskega programa 1. stopnje s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava; ali
  • diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava.V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti predmetov: Uvod v ekonomijo, Osnove računovodstva in Osnove poslovnih financ.

Vsi kandidati, ki se vpisujejo na študijski program, morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.  Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

  • potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL iBT score of 87-109, IELTS score of 5-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper intermediate);
  • maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuji jezika angleščina;
  • spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku;
  • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku.

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike, prijavljeni kandidati bodo pisno povabljeni na opravljanje preizkusa ter pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

Diplomanti študijskih smeri (z izjemo diplomantov managementa, ekonomije, podjetništva, administrativnih znanosti ali prava), morajo pred vpisom opraviti tri dodatne izpite. Vse informacije o prijavi na izpite ter izpitnih rokih, najdete TUKAJ ali pa nam pišite na info@msu-lomonosov.eu.

Vse informacije za prijavo na študijski program Ekonomija in finance v letu študijskem letu 2018/2019 najdete na spletni strani Fakultete za management.

Vpis in šolnino je odobrila Univerze na Primorskem. 

Vpisnina - 41,96 EUR

Šolnina - 7.000,00 EUR na študijsko leto.


Splošne kompetence diplomantov

Diplomanti so vrhunski strokovnjaki, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij, ne glede na to katera je primarna panoga dejavnosti, v kateri je podjetje aktivno. Predvsem gre za strokovnjake na področju računovodstva in financ ter bančništva vendar se diplomanti lahko zaposlijo tudi kot strokovnjaki najzahtevnejših ekonomskih analiz za potrebe strateškega razvoja podjetja, in opremljeni z izkušnjami, kako teoretično znanje učinkovito uporabiti v poslovni praksi.

Cilji študijskega programa so razumevanje širšega gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov z vidika izbranih interesnih vsebin na področju študija; poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacija teoretičnih znanj s področja ekonomije in financ; samostojno raziskovalno-razvojno in strokovno delo; kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov