Akademski svet

Akademski svet je svet zavoda in je skladno z Zakonom o zavodih najvi┼íji organ upravljanja zavoda. Akademski svet Zavoda Moskovske dr┼żavne univerze M. V. Lomonosova v Kopru sprejema statut oziroma pravila in druge splo┼íne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvr┼íevanje, dolo─Źa finan─Źni na─Źrt in sprejema zaklju─Źni ra─Źun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali raz┼íiritev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vpra┼íanjih.